MILJÖSKYDD / ARBETSMILJÖ

Miljöskydd

umweltschutz

Som marknadsledande inom industrin för förnybar energi är miljöskyddet oerhört viktigt för oss när vi bygger en transformatorstation.

Vi vidtar ett stort antal försiktighetsåtgärder för att uppfylla miljönormerna:

 • Inom ramen för bygglovet genomförs alla skyddsaspekter som gäller lokalt.
 • Den utgrävda jorden lagras separat enligt respektive jordtyper i byggarbetsplatsområdet och återinförs sedan utan att ha blandats.
 • Lämpliga uppsamlingsanordningar är byggda för alla vätskor som krävs, så att utströmmande kylmedel kan samlas in på ett säkert sätt i händelse av en olycka.
 • Allt byggavfall som uppstår separeras, kasseras eller återvinns på rätt sätt.
 • De ersättningsområden som krävs på grund av utvecklingen beräknas under byggplaneringen.
 • Alla återstående öppna ytor inom transformatorstationen är optimalt anlagda.
 • Skydd av fåglar och små djur genomförs.

 

Occupational safety

arbeitsschutz

Vi vidtar följande åtgärder på arbetsmiljöområdet:

  • Regelbundna undersökningar och inspektioner av företagets läkare.
  • Månatliga kurser i arbetssäkerhet baserat på de huvudsakliga aktiviteter som utförs.
  • Årliga kurser i arbetssäkerhet av ackrediterade externa tjänsteleverantörer.
  • Varje anställd får första hjälpen utbildning.

 

 

 • Active LMRA (Last Minute Risk Analysis)
 • SCC ** Version 2011 certified
 • ISO 9001:2015
 • OHSAS 18001