Om oss

Geschäftsführer Dipl. Ing. (FH) Dietmar Tietz

Energi är en grundläggande fysisk variabel, den kan varken genereras eller förstöras, den kan bara omvandlas.

Energiomvandling är specialiteten hos WT Energiesysteme GmbH. Vi är ett medelstort företag med huvudkontor i Riesa och Dresden. Vår kärnkompetens ligger i konstruktion, underhåll och modernisering av transformatorstationer eller nätmatningar – med en effekt som varierar från 10 till 380 kV.

Under genomförandet av våra projekt lägger vi särskild vikt vid att följa leveransdatum och kostnadstillförlitlighet. Byggandet av en transformatorstation är alltid ett stort projekt, vilket gör det ännu viktigare för oss att arbeta mycket nära med våra kunder. Följande är mycket viktigt här: Våra kunder är alltid också våra partners.

Vår personal uppfyller alla dina krav, allt från genomförbarhetsstudien till utarbetande och inlämning av byggansökan, dokument, planering, konstruktion, programmering och idrifttagning.

Ett team av ingenjörer producerar rätt lösning i samarbete med dig, samtidigt som de erbjuder sin omfattande kompetens och erfarenhet. Vi hittar tillsammans rätt teknik, oavsett om det gäller energileverantörer eller vind-, sol- eller biogasanläggningar eller för industrin.

Du har hittat din pålitliga kontakt i oss. På följande sidor presenteras vårt företag, våra tjänster och kompetenser för dig. Vi ser fram emot att genomföra dina projekt med dig i framtiden.

 

Unterschrift Dietmar Tietz

 

 

 

Dietmar Tietz Dipl. Ing. (FH) (Graduate engineer (university of applied science)
CEO

UPPFÖRANDEKOD

Vår uppförandekod beskriver de uppföranderegler och principer enligt vilka WT Energiesysteme GmbH, dess anställda och dess ledning har. Uppförandekoden ålägger våra leverantörer och affärspartners att följa miljö-, efterlevnads- och arbetsnormerna i alla länder där vi är verksamma. Våra leverantörers och affärspartners samtycker till vår uppförandekod och är en viktig grund för våra affärsrelationer.

CoC En

WT ENERGISYSTEM

background2

WT Energiesysteme GmbH, med huvudkontor i Riesa, har konstruerat ett flertal elektrotekniska anläggningar under de senaste åren.

Våra kompetensområden är implementering av kundspecifika krav för effektiv matning  och anslutning av hög- och medelspänningssystem inom området regenerativ energiproduktion. Dessutom inser vi att det är en förbindelse mellan elektrotekniska anläggningar i industriföretag. Ett ytterligare prioriterat område är byggandet av transformatorstationer för energiförsörjningsföretag. På så sätt stöder vi tillverkaroberoende och banbrytande lösningar både när det gäller användning av systemkomponenter samt inom områdena övervakning och systemskydd.

Vårt företag erbjuder dig hela servicekatalogen från en källa. Du har en kontakt hos oss som arbetar med dig för att utveckla nyckelfärdiga lösningar som uppfyller dina individuella krav.

Erfarna ingenjörs- och monteringsteam förverkligar dina mål effektivt, snabbt och kostnadseffektivt. Här tar vi som företag hela ansvaret för de projekt som tagits fram gemensamt. Säkerhet och arbetarskydd är viktiga frågor för oss. Vi fäster därför stor vikt vid de årliga kurserna om arbetsmiljö och företagshälsovård för alla anställda. Dessutom kompletteras utbildningstillfällena med månatliga genomgångar om aktuella ämnen för att alltid hålla deras medvetenhet om säkerhet, hälsa och miljö på en hög nivå.

Vi håller alltid våra medarbetare uppdaterade med den tekniska utvecklingen. Vi utvecklar ett skyddskoncept för varje projekt. Vi övervakar anläggningens skyddsinställningar och säkerställer parameteriseringen av motsvarande skyddsanordningar.